Каньона на водопадите и град Смолян

Каньона на водопадите и Смолян

Дестинация 1 - град Смолян

пътуване с кола

подходящ през всички сезони

2 часа

линк сайт

цени

Дестинация 2 - Каньона на водопадите

разходка

подходящо през пролетта

вариант 1 - 5км (1.30 часа)
вариант 2 - 10км (4:00 часа)

линк сайт

цени

Вашият коментар