Лефтеровата къща - св. Константин и Елена 1.9km около 30мин разходка
Лефтеровата къща - махала Калевище 7.9km около 2.5 часа разходка бягане колоездене
Лефтеровата къща - Махала Сливово 5.5km около 2 часа разходка бягане колоездене

Copyright © 2019-2021 | Powered by Sports Events Organization System